VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Chúa Sống Lại Rồi!

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 249 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 4:17:4
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France3665.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sự Lằm Bằm (Mục Sư Bùi Quang Túc)3
2Mua Chân Lý (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Đức Chúa Jêsus Là Con Đường (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Tiếp nhận Chúa Phục Sinh để được phục hồi sự sống tốt nhất (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Tiếp Tục Cuộc Đua Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.