VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Spring Photo

Chúa Sống Lại Rồi!

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 210 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/24/2019 10:55:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Gonzales, LA, US3700.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ta Thắng Nhờ Đức Tin (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)2
2Công Bố Tự Do Cho Kẻ Bị Tù (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Khẩn Cầu Cho Nhau (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Đóng Cửa "Giận Dữ" và "Kiêu Ngạo" (Phần 2b) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Tìm Kiếm Khôn Ngoan Thật (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.