VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Chúa Sống Lại Rồi!

Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:4/21/2019; P: 4/23/2019; 296 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 1:43:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France5291.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)45
2Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Hơi Thở Ngợi Khen Và Cảm Tạ (Mục Sư Lê Duy Tín)1
4Còn Chín Người Kia Ở Đâu? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Một Đời Sống Làm Vinh Hiển Danh Chúa (Pastor Doug Kellum)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.