VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống

Lu-ca 15.24
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/21/2019; P: 4/24/2019; 208 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 11:26:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France3212.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Theo Chúa Gọi (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
2Sự Lằm Bằm (Mục Sư Bùi Quang Túc)2
3Từ Đời Này Qua Đời Kia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Tiếp nhận Chúa Phục Sinh để được phục hồi sự sống tốt nhất (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Tại sao phải Tạ Ơn? (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.