VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống

Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống

Giăng 17:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2019; P: 4/27/2019; 520 xem 7 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 6:13:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ocmanice, Czech Republic778.86 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Nổ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
2Thần Trí Làm Con Nuôi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Lãnh Đạo Phải Như Phục Vụ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Vun Tưới Hôn Nhân (Mục Sư Hồ Khắc Đàm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.