VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống

Chúa Chết Để Chúng Ta Được Sống

Giăng 17:1-5
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2019; P: 4/27/2019; 638 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.77 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.99 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Sống - Sống Cho Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Hãy Nhớ Lại (Mục Sư Châu An Phước)2
3Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
4Chiến Đấu Và Thắng Trận (Pastor Thomas Stebbins)2
5Bình An Trong Hy Vọng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.