VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Cạn Chén Đắng

Ma-thi-ơ 26:36-46
Mục Sư Phan Trần Dũng
C:4/19/2019; P: 4/30/2019; 186 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/7/2019 10:39:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 26.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 26.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US14376.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)5
2Phụng Sự Chúa Hay Tiền Tài (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Người Hùng Mỗi Ngày Trong Cuộc Sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Sự Tha Thứ Và Tình Yêu (Mục Sư Hứa Trung Tín)1
5Dân tộc thánh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.