VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Vui Mừng Trong Chúa

Phi-líp 1:1-4:23
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:4/28/2019; P: 5/2/2019; 762 xem 10 lưu
Xem lần cuối 4/5/2020 10:54:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Vui Mừng Trong Chúa (Thư Phi-líp).


SốKhách từMới xem
1, Thailand1929.45 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)16
2Tôi Không Thể Nói Dối (Mục Sư Châu An Phước)3
3Tôi Với Chúa (Mục Sư Ngô Văn Bửu)2
4Hô-sa-na (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)2
5Ngài Sống Lại Rồi (Mục Sư Đoàn Dũng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.