VietChristian
VietChristian
Mùa Vọng

Winter Photo

Phục Sinh Là Chìa Khoá Của Sự Sống

Lu-ca 24:46-49
Mục Sư Trương Trung Tín
C:4/21/2019; P: 5/3/2019; 198 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2019 16:34:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Roubaix, France125.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Giê-xu Có Xuống Âm Phủ Không? (Mục Sư Trương Trung Tín)5
2Người Đẹp Của Chúa (Minh Nguyên)2
3Đón Mừng Thiên Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
4Môn Đồ Tốt (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Hôn Nhân Hạnh Phúc (Minh Nguyên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.