VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Sự Quay Trở Lại Vĩ Đại Nhất

Lu-ca 24:6-7
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:4/21/2019; P: 5/4/2019; 194 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/24/2020 14:4:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 24.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 24.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston, Sự Quay Trở Lại Vĩ Đại Nhất, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France6108.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)41
2Kiên Trì Kháng Cự Kẻ Thù (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)4
3Tình Đầu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Thói Quen Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)3
5Người Được Cứu (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.