VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Tâm Tình Như Phao Lô

Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/5/2019; 86 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/15/2019 15:25:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US394.30 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bị Thế Gian Ghét (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Cách Sống Của Cơ Đốc Nhân III (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
3Vui Mừng Trong Thử Thách (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
4Hành động thờ phượng đẹp lòng Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Được Phước Qua Thực Hạnh Lời Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.