VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Tâm Tình Như Phao Lô

Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-24
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:5/5/2019; 108 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.85 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.91 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sẵn Sàng Đón Chúa (Mục Sư Phạm Xuân Nghĩa)2
2Chúa Jesus Nhập Thành Khải Hoàn (Mục Sư Hồ Vũ)2
3Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Bắt Chước (Mục Sư Nguyễn Lập Mà)2
5Sống Trong Sạch Về Tình Dục (Sexual Purity) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.