VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Tình Chúa Trên Thập Tự

Lu-ca 23:33-43; Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/19/2019; P: 5/7/2019; 136 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/7/2020 16:5:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23, Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23, Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France16442.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)16
2Sống Trong Ơn Bảo Trợ Của Chúa (Mục Sư Trần Quang Tuấn)5
3Ông Trời Ơi, Cứu Con! (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
4Xây Dựng Gì? (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Chữa Lành Người Đau Ốm (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.