VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Summer Photo

Tình Chúa Trên Thập Tự

Lu-ca 23:33-43; Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
C:4/19/2019; P: 5/7/2019; 80 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/16/2019 1:51:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23, Ga-la-ti 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23, Ga-la-ti 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North San Diego, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US10105.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Nhen Lại Ơn Ban Cho Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Tìm Cầu Sự Khôn Ngoan (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Hai Quyền Lực (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Sự Nhân Từ Ngài Còn Đến Đời Đời (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.