VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Ta Ở Đâu Thì Con Cũng Ở Đó

Giăng 14:1-14
Mục Sư Trương Trung Tín
C:5/5/2019; P: 5/8/2019; 218 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 9:35:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, , US1719.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Ngự Trong Giới Hạn Của Tôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Tại Sao Phải Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Dự Phần Bản Tánh Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Lời Hứa Chữa Lành Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Những Nguyên Tắc Đức Tin Năng Động (Bà Mục Sư Trương Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.