VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Tôi Tớ Và Thánh Đồ

Phi-líp 1:1-2
Mục Sư Lê Hoàng Thái An
C:5/5/2019; P: 5/9/2019; 710 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 18:32:7
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Vui Mừng Trong Chúa (Thư Phi-líp).


SốKhách từMới xem
1, Finland647.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thực Tâm Thờ Phượng Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Đường Tới Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Bảo Nhơn)2
3Thữ Tấm Lòng Chân Thật (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Hãy Đến Xem (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Sự Thưởng Phạt Của Đức Chúa Trời (Mục Sư Bùi Thanh Nhàn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.