VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Món Quà Quý Nhất Trên Đời

Món Quà Quý Nhất Trên Đời

Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 338 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/21/2019 23:15:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10, Ma-thi-ơ 13, Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10, Ma-thi-ơ 13, Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1Portland, OR, US71.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giấc Mơ Được Ứng Nghiệm (Mục Sư Lê Thanh Liêm)3
2Từ Bỏ Nếp Sống Vô Tín (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Họ Nghĩ Gì Khi Mất Hết (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
4Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Người Vừa Chết Thấy Gì (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.