VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Món Quà Quý Nhất Trên Đời

Món Quà Quý Nhất Trên Đời

Mác 10:13-16; Ma-thi-ơ 13:44-46; Ma-thi-ơ 16:26
Minh Nguyên
C:5/12/2019; P: 5/17/2019; 516 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 14:4:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10, Ma-thi-ơ 13, Ma-thi-ơ 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10, Ma-thi-ơ 13, Ma-thi-ơ 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1, , US1111.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Mưu Luận Giáng Sinh (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
2Suy Gẫm Lời Chúa Giữa Cuộc Sống Bận Rộn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
3Tỉnh Thức (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Bài Ca Vui Mừng Của Ma-ri (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Lời Nhập Thể (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.