VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Lời Thứ Ba Trên Thập Tự Giá

Giăng 19:25-27
Mục Sư Huỳnh John Hùng
C:5/19/2019; 114 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/23/2019 5:15:20
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Cộng Đồng Seattle, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US5382.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trống Vắng Người Cha (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
2Bây Giờ Tôi Đến (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Cứ Tin (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Người Hùng Mỗi Ngày Trong Cuộc Sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.