VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Nói Với Người Được Sai Đi!

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 248 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/4/2019 19:1:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US6408.28 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)4
2Từ Tin Dữ Đến Tin Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)3
3Chức Năng Làm Mẹ Của Ê-va (Mục Sư Ngô Đình Can)3
4Đường Tới Thiên Đàng (Mục Sư Lâm Bảo Nhơn)2
5Triệt Để Đầu Phục Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.