VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Nói Với Người Được Sai Đi!

Công-vụ các Sứ-đồ 9:10-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 236 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 9:31:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 9.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4502.62 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Được Chọn Và Được Thưởng (Mục Sư Trương Trung Tín)2
2Sẽ Là Sự Trở Lại Vĩ Đại Nhất Lịch Sử (Phần 1) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Tôi, Bạn Tôi, Và Đức Chúa Trời Tôi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Vì Sao Chúa Chết Đau Thương? (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Hiểu Biết Vấn Đề Nền Móng
Nền móng do tổ phụ thiết lập
(Mục Sư Chung Tử Bửu)
1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.