VietChristian
VietChristian
httl.org

Tín Đồ Thật (I)

Tín Đồ Thật (I)

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 758 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 14:50:30
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam76.04 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thần Trí Làm Con Nuôi (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Tiên Tri Và Thần Ba-anh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Đừng Lạm Dụng Chữ Quên (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Sứ Mạng Chúa Giao Cho Hội Thánh (Pastor Perry Paxton)1
5Chúa Là Đấng Chăn Giữ Tôi (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.