VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Tín Đồ Thật (I)

Tín Đồ Thật (I)

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/26/2019; P: 5/27/2019; 1014 xem 15 lưu
Xem lần cuối 10/14/2019 22:39:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange.


SốKhách từMới xem
1Vancouver, BC, CA856.20 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thi Hành Sự Kêu Gọi (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
2Bảy Mươi Năm Rồi Tương Lai Ra Sao? (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Đặc Tính Của Người Cơ-đốc (Mục Sư Hồ Hiếu Hạ)2
4Nhìn Lên Thập Tự (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Sự Tái Lâm Có Ý Nghĩa Gì Với Cơ Đốc Nhân? (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.