VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Summer Photo

Sứ Mạng Truyền Giáo Của Phao-lô

Công-vụ các Sứ-đồ 21:1-40
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/2/2019; 199 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/28/2020 20:52:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 21.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 21.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France10788.74 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)42
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Kính Sợ Chúa Là Nguồn Phước (Mục Sư Nguyễn Minh Thắng)2
4Đấng Sống Trong Bạn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Bắt Đầu Của Sự Hoà Thuận (Mục Sư Trương Trung Tín)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.