VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:17–21
Mục Sư Đỗ Đình Song
C:6/7/2019; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/17/2019 21:32:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Rowlett, TX, US752.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyết Không Chịu Ô Uế (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Để Phước Cho Con - Nguyên Tắc Dạy Con (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Khát Vọng Yêu Thương (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Bạn Sẽ Bị Muối Bằng Lửa (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Việc Bất Ngờ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.