VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Lời Chứng Sống Động

Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-21
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/9/2019; 126 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/19/2019 5:14:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Miami Beach, FL, US1246.28 phút
2Phan Thiet, Vietnam1273.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)2
2Phước Hạnh Của Việc Dâng Phần Mười Trong Tân Ước (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Hạnh Ngộ (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Đồng Tâm Phục Vụ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Nối Kết Tình Thân Trong Hội Thánh (Mục Sư Trần Thiện Đức)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.