VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Tâm Tình Của Đấng Christ

Phi-líp 2
Pastor Thomas Stebbins
C:3/23/2000; 2399 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/11/2019 20:44:28
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTL Miền Nam.


SốKhách từMới xem
1, Finland3063.59 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Giữ Đức Tin, Giữ Linh Hồn (Mục Sư Bùi Ngọc Hương)4
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Đức Tin và Sự Vô Tín (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Sống Gần Bạn (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.