VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Thần Của Chúa Đến

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 234 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/22/2020 3:48:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1, Germany2505.33 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)36
2Hội Thánh Và Trần Gian (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
3Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 2) (Mục Sư Trương Trung Tín)5
4Định Nghĩa Của Sự Tha Thứ (Phần 1) (Mục Sư Trương Trung Tín)4
5Thi-thiên 31 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.