VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Thần Của Chúa Đến

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 151 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/25/2019 7:4:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1Forney, TX, US85.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Trong Huyết (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
2Người Con Chí Hiếu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Yêu Thương Dẫn Đến Phục Vụ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Gặp Gỡ Chúa Giê-xu: Kinh Nghiệm Ơn Tái Sinh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Giê-su - Đấng Quyền Năng (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.