VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Thần Của Chúa Đến

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:6/9/2019; P: 6/11/2019; 191 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.73 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Lễ Thăng Thiên.


SốKhách từMới xem
1, , US0.77 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bình An Trong Hy Vọng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
2Chúa Sống - Sống Cho Chúa (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Cuộc Gặp Gỡ Ban Đêm (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Quyết Định Trọng Đại (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.