VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Bị Thế Gian Ghét

Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 290 xem 8 lưu
Xem lần cuối 2/20/2020 6:20:17
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US3563.73 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)16
2Miệt Mài Gõ Cửa Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Món Quà Từ Trời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Lên Chốn Cao Hơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.