VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Bị Thế Gian Ghét

Giăng 15:18-27
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/2/2019; P: 6/15/2019; 272 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.92 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, , US0.97 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Đẹp Của Chúa (Minh Nguyên)2
2Khôn Lõi Của Đời - Khôn Ngoan Của Đạo I (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Ưu Tiên Một Của Hội Thánh (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Đón Mừng Thiên Chúa (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
5Chúa Sống Lại? (Mục Sư Lê Phước Lạc)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.