VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Lễ Ngũ Tuần

Công-vụ các Sứ-đồ 2; 1 Cô-rinh-tô 14:2
Mục Sư Trương Trung Tín
C:6/9/2019; P: 6/21/2019; 182 xem 4 lưu
Xem lần cuối 55.27 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, 1 Cô-rinh-tô 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 2, 1 Cô-rinh-tô 14.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, France55.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)18
2Những Ngày Tháng Phước Hạnh Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Phương Thuốc Chữa Lành Mọi Tật Bịnh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
4Chúa Tìm Kiếm Người Công Chính (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Trở Nên Người Dũng Cảm (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.