VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Công Dân Thiên Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 22:24-30
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:6/23/2019; P: 6/26/2019; 121 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/15/2019 6:32:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Brighton East, Australia5164.93 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chân Giả Luận (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Phục Vụ Như Chúa Giê-xu (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Lòng Thương Xót (Mục Sư Đặng Chính)2
4Tất Cả Vì Đấng Christ (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Làm sao để cầu nguyện cách linh nghiệm khi có nan đề trong đời sống (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.