VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Khoảng Cách Giữa Bạn Và Nước Trời?

Mác 12:28-34; Lê-vi Ký 19:1-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/7/2019; P: 7/11/2019; 304 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/24/2020 0:37:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 12, Lê-vi Ký 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 12, Lê-vi Ký 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển.


SốKhách từMới xem
1, Thailand1631.07 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Xuân Vĩnh Cửu (Mục Sư Lê Văn Thái)6
2Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
3Cam Kết Trọn Đời (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
4Tinh Thần Mời Gọi (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
5Vua Đến (Truyền Đạo Võ Hoàng Thiên Ân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.