VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Phục Vụ Như Chúa Giê-xu

Giăng 13:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/14/2019; 158 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 12:31:29
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US174.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hê-nóc Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)5
2Hãy Trở Nên Cột Trụ Của Nhà Đức Chúa Trời (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
3Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)3
4Lý Do Để Hiệp Một (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Tiếng Gọi Truyền Sứ Điệp (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.