VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Phục Vụ Như Chúa Giê-xu

Giăng 13:1-17
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:7/14/2019; 189 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 8:31:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 13.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Changi, Singapore5602.10 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Quyền Năng Của Sự Cảm Tạ Và Ngợi Khen (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
2Biết Ơn, Nhớ Ơn Và Tạ Ơn Đức Chúa Trời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
3Hãy Để Chúa Viết Chuyện Đời Bạn: Phục Vụ (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Đời Sống Kỉ Luật Thuộc Linh (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
5Liều Bước Theo Chúa Giê-su (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.