VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Ít Lâu Nữa

Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 277 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 12:11:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, Netherlands5958.46 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Để Được Đầy Dẫy Đức Thánh Linh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)6
3Được Sanh Lại Trong Thánh Linh Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
5Trái Của Thánh Linh: Sự Nhân Từ Và Hiền Lành (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.