VietChristian
VietChristian
20 Năm Nhìn Lại

Spring Photo

Ít Lâu Nữa

Giăng 16:16-33
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/7/2019; P: 7/19/2019; 269 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1.97 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 16.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 16.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Denver, CO, US1.05 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)13
2Những Ngày Tháng Phước Hạnh Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)5
3Hội Thánh Giữa Tâm Bão (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
4Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Tương Lai Và Hy Vọng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.