VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Spring Photo

Hãy Kêu Nài Cùng Sê-sa

Công-vụ các Sứ-đồ 25
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/28/2019; 260 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/30/2020 15:52:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 25.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 25.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US3920.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)11
2Hội Thánh Giữa Tâm Bão (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Rúng Động (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
4Tín Đồ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Chúa Dựng Nên Và Phế Bỏ (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.