VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Chân Lý Thánh

Giăng 17
Mục Sư Trương Trung Tín
C:7/14/2019; P: 8/2/2019; 136 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 15:42:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 17.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 17.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US77.58 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thương Xót Người Khốn Cùng (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
2Được Tạo Ra Để Toàn Thắng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Sự Bình An Của Si-mê-ôn (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
4Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
5Xưng Tội Để Được Giảng Hòa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.