VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Summer Photo

Phúc Âm Thật - Phúc Âm Giả

Ga-la-ti 1:1-10; Rô-ma 1:26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 183 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/31/2020 4:59:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1, Rô-ma 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1, Rô-ma 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US3399.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)43
2Mười Ngày Đợi Mong (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
3Làm Công Việc Chúa Giao Phó (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Khốn Thay Cho Cư Dân Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Chân Dung Một Người Cha (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.