VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Phúc Âm Thật - Phúc Âm Giả

Ga-la-ti 1:1-10; Rô-ma 1:26
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:8/4/2019; P: 8/5/2019; 103 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/20/2019 4:20:23
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 1, Rô-ma 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 1, Rô-ma 1.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Miami Beach, FL, US2863.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giá Của Tình Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
2Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Nói Ra Hay Giữ Kín (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4The Hideousness Of Sin (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)1
5Bảo đảm tương lai của con cái (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.