VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Nhìn Xem Đức Chúa Giê-xu

Mục Sư Thái Phước Trường
C:3/23/2000; 3676 xem 18 lưu
Xem lần cuối 7/19/2019 12:6:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Liên Lạc Tác Giả, Hội Đồng Tổng Liên Hội HTTL Miền Nam.


SốKhách từMới xem
1, France5019.87 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Giữa Lao Khổ (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
2Cơ Đốc Nhân Nhận Thức Với Tâm Trí Mới (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)2
3Hưu Hạ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Tạ Ơn Chúa Trong Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1
5Hội Thánh Bước Theo Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.