VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Tôi Không Có Vua Nào Khác, Ngoài...

Giăng 19:15
Mục Sư Trương Trung Tín
C:8/4/2019; P: 8/8/2019; 172 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/8/2020 17:13:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn.


SốKhách từMới xem
1, , US173.13 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)12
2Vài Lời Dạy Của Chúa Trong Tuần Thánh (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)3
3Thương Khó 1996 (HTTL Vũng Tàu) (Sưu Tầm)2
4Bóng Mát Của Vầng Đá (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
5Khử Trùng Đền Thờ Chuẩn Bị Đón Phục Sinh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.