VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Hãy Coi Chừng Ngọn Gió Phía Nam

Công-vụ các Sứ-đồ 27:1-20
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 117 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 21:29:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 27.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 27.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Ontario, CA, US404.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Biến Ếch Thành Hoàng Tử (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)6
2Hỏi Chúa Khi Gặp Khổ Nạn (Mục Sư Lâm Văn Minh)5
3Giá Của Tình Yêu (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Nói Ra Hay Giữ Kín (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
5Hãy Cho Họ Ăn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.