VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Hãy Trở Nên Cột Trụ Của Nhà Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 28:10-19; Ma-thi-ơ 16:16-19; Khải-huyền 3:12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 151 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 18:25:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 28, Ma-thi-ơ 16, Khải-huyền 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 28, Ma-thi-ơ 16, Khải-huyền 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US2118.57 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiến Tranh Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Cội Nguồn Yêu Thương (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Công Trường Của Những Nhân Công (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Chúa Phán Bạn Còn Thiếu Một Điều (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
5Sự Trông Cậy Đời Đời (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.