VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Hãy Trở Nên Cột Trụ Của Nhà Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 28:10-19; Ma-thi-ơ 16:16-19; Khải-huyền 3:12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 121 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 10:21:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 28, Ma-thi-ơ 16, Khải-huyền 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 28, Ma-thi-ơ 16, Khải-huyền 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Auburn, WA, US774.71 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Cơ-Đốc Nhân Với Tiền Bạc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Hội Thánh Bước Theo Thánh Linh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Lòng Nhân Từ Và Của Tế Lễ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Ngày Của Sự Đau Đớn (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.