VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Hãy Trở Nên Cột Trụ Của Nhà Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 28:10-19; Ma-thi-ơ 16:16-19; Khải-huyền 3:12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 152 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.30 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 28, Ma-thi-ơ 16, Khải-huyền 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 28, Ma-thi-ơ 16, Khải-huyền 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.36 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Mãi Mãi Tạ Ơn (Mục Sư Huỳnh John Hùng)2
2Sống Xứng Với Danh Hiệu (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
3Đối Diện Với Uy Quyền (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)1
4Bạn Là Sự Tốt Nhất Của Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Sống Có Sách, Mách Có Chứng (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.