VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Winter Photo

Hãy Trở Nên Cột Trụ Của Nhà Đức Chúa Trời

Sáng-thế Ký 28:10-19; Ma-thi-ơ 16:16-19; Khải-huyền 3:12
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/18/2019; P: 8/19/2019; 265 xem 5 lưu
Xem lần cuối 0.89 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Sáng-thế Ký 28, Ma-thi-ơ 16, Khải-huyền 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Sáng-thế Ký 28, Ma-thi-ơ 16, Khải-huyền 3.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.