VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Biến Ếch Thành Hoàng Tử

Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 115 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/11/2019 18:30:0
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US4839.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tìm Cho Kỳ Được (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
2Đừng Chạy Bá Vơ, Đừng Đánh Gió (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Ngước Nhìn Xem Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
4Đấng Cứu Chuộc (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Cơ Hội Chúa Ban (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.