VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Biến Ếch Thành Hoàng Tử

Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 184 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/25/2020 10:36:2
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1, France3399.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)39
2Vô Vàn Lưu Luyến (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
3Tưởng Mình Biết Mình (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Và Ê-sau Khóc (Mục Sư Ngô Đình Can)2
5Sông Nước Hằng Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.