VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Winter Photo

Biến Ếch Thành Hoàng Tử

Lu-ca 6:27-49
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:5/26/2019; P: 8/21/2019; 163 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.80 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.80 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Nói Gây Dựng (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
2Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Không Có Việc Làm - Là Đức Tin Chết (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Phước Cho Người Giải Hòa (Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn)2
5Bốn Phẩm Tính Của Người Yêu Kính Chúa (Mục Sư Trần Thiện Đức)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.