VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Giá Của Tình Yêu

Lu-ca 9:22-26
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:6/2/2019; P: 8/21/2019; 118 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/14/2019 17:14:37
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 9.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 9.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida.


SốKhách từMới xem
1Hai Phong, Vietnam366.05 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Sự Mầu Nhiệm Lý Thú (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
2Sáu Cái Ấn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Ngày Của Sự Đau Đớn (Mục Sư Ngô Đình Can)1
4Vua Đó Sao? (Pastor Michael Faber)1
5Tin Lành Vinh Hiển (Mục Sư Võ Xuân)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.