VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Khuôn Mẫu Của Hội Thánh Đầu Tiên (Phần 2)

Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-7
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:9/1/2019; P: 9/3/2019; 181 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/29/2020 1:38:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 6.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1, France10771.67 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)57
2Lễ Ngũ Tuần (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Trông Đợi Quyền Năng Thánh Linh (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Thịnh Vượng Cả Hồn Lẫn Xác (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Bốn Con Thú Và Ý Nghĩa (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.