VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Người Có Thần Linh Của Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 28:1-10
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:9/8/2019; 320 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 15:36:42
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1, France566.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)32
2Được Chúa Đụng Đến (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Tình Đầu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đấng Yên Ủi (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Vui Thỏa Trong Chúa (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.