VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Tin Chúa Giê-su - Bạn Được Gì?

Giăng 5:25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 172 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/1/2020 20:49:2
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam2761.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)32
2Người Chăn Và Chiên (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
3Những Bước Đi Mới (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Chữa Lành (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Chương Trình Chúa Dành Cho Bạn (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.