VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Autumn Photo

Tin Chúa Giê-su - Bạn Được Gì?

Giăng 5:25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/15/2019; P: 9/16/2019; 101 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/22/2019 21:47:38
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge.


SốKhách từMới xem
1Bochum, Germany771.52 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)4
2Động Tình Tham Muốn (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Lòng Bạn Chai Lì Hay Mềm Mại? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1
4Khi Thử Thách Đến (Mục Sư Đỗ Lê Minh)1
5Bảy Vì Thần Của Đức Chúa Trời
Những biểu hiện của Sự Xức Dầu
(Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)
1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.