VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Các Môn Đồ Gặp Chúa Phục Sinh

Giăng 20:19-31
Mục Sư Trương Trung Tín
C:9/15/2019; P: 9/23/2019; 77 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 2:32:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 20.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France2136.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Chống Cự Kẻ Kiêu Ngạo Nhưng Ban Ơn Cho Người Khiêm Nhường (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)3
2Giữa Cơn Bão Tố (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Tin Mừng Cho Nhân Loại (Mục Sư Lê Phước Thuận)2
4Cảnh Giác (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Lên Chốn Cao Hơn (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.