VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Điều Phải Có Của Người Chúc Phước

2 Sa-mu-ên 6:17-20a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 166 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 5:59:16
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Findon, Australia2012.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trăn Trở (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Tạ Ơn Luôn Luôn (Mục Sư Phan Phước Lành)2
3Thân Lữ Khách (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành (Mục Sư Lê Thành Hiệp)2
5Thói Quen Thờ Phượng (Mục Sư Nguyễn Xuân Sơn)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.