VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Điều Phải Có Của Người Chúc Phước

2 Sa-mu-ên 6:17-20a
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/29/2019; P: 10/1/2019; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/15/2020 3:45:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sa-mu-ên 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sa-mu-ên 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, Germany2938.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hướng Đi Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)4
2Mùa Xuân Trong Tâm Hồn (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
3Hư Nát hay Không Hư Nát (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Khốn Thay Cho Cư Dân Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.