VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Sự Kêu Gọi Phục Vụ

Sự Kêu Gọi Phục Vụ

Mác 6:45-52; Giăng 6:26-32
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:9/15/2019; P: 10/8/2019; 70 xem
Xem lần cuối 48.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 6, Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 6, Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US48.31 phút
2Mountain View, CA, US48.79 phút
3Ashburn, VA, US75.11 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Niềm Vui Mừng Lớn Lao Nhất (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Nối Kết (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
3Đoàn Tụ Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Phân Xử Tranh Chấp (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Sự Kêu Gọi Phục Vụ (Mục Sư Chương Thanh Lâm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.