VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Sự Kêu Gọi Phục Vụ

Sự Kêu Gọi Phục Vụ

Mác 6:45-52; Giăng 6:26-32
Mục Sư Chương Thanh Lâm
C:9/15/2019; P: 10/8/2019; 230 xem
Xem lần cuối 0.42 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 6, Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 6, Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1, , US0.47 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)38
2Lời Cầu Nguyện Của Áp Ra Ham (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Bài Học Từ Hội Thánh Ban Đầu (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
4Lời Chúa Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Gương Tận Hiến (QPMS Nguyễn Sơn Hà)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.