VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Hai Sự Kêu Gọi

Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:10/6/2019; P: 10/8/2019; 71 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/17/2019 9:4:18
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.


SốKhách từMới xem
1Laguna Woods, CA, US5303.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Cha Hạnh Phúc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Sống Đạo Suốt Năm (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
3Chúa Đến Và Tận Thế I (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Tạ Ơn Chúa Trong Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Văn Chấn)1
5Vun Tưới Hôn Nhân (Mục Sư Hồ Khắc Đàm)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.